Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
Laatst bijgewerkt op:
21 juni 2018
poppy
HEEMKUNDEVERENIGING HUNSEL
contactgegevens:
Heemkundevereniging Hunsel
Driessensstraat 29
6015 AD Neeritter

e-mail

Welkom op de website van de Heemkundevereniging Hunsel

De Heemkundevereniging Hunsel (HVH) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) welke ten doel heeft het behoud, het herstel en de bescherming van heemkundige, kultuur-historische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van de voormalige gemeente Hunsel (Limburg, Nederland).
Voor meer informatie omtrent de HVH als ANBI kunt u op de afbeelding aan de rechterzijde klikken. Alternatief kunt u deze informatie ook via de menubalk aan de bovenzijde van de pagina ("over de HVH") opvragen.

Ondanks het feit dat de gemeente Hunsel sinds begin 2007 is opgegaan in de nieuwe fusiegemeente Leudal, heeft de HVH gemerkt dat er vanuit de voormalige gemeente Hunsel nog steeds veel interesse is in de locale natuur- en cultuurgeschiedenis.
Daarom zal de HVH zich blijven inzetten voor de heemkundige belangen in en om de 5 dorpskernen van de voormalige gemeente Hunsel.
Met vriendelijke groeten,
Heemkundevereniging Hunsel.

Laatste nieuws:
 • AVG Europese privacywetgeving
  Teneinde aan de eisen van de AVG te voldoen heeft de HVH een protocol opgesteld waarin staat aangegeven hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens van de leden en van op foto's voorkomende personen.
  Dit protocol kan op elke donderdagavond (of na afspraak) worden ingezien in de Heemkamer te Neeritter.
 • Korte samenvatting verslag bijzondere ledenvergadering
  Op 23 april jl. is bij Anno 1610 in Hunsel een bijzondere ledenvergadering gehouden. Aansluitend een lezing over de Jagdleitstellung die in WO II was gelegen in Hunsel op de Schollenberg (De Barakken).
  De leden hebben inmiddels een compleet verslag van de vergadering ontvangen.
  Tijdens deze vergadering maakten Lei Wolters en Maan Verheijen bekend met onmiddellijke ingang te stoppen met hun bestuursfuncties.
  Resterend bestuurslid Jacq Manders heeft inmiddels een vijftal personen bereid gevonden om in een "startgroep" van gedachten te wisselen over de structuur en uitvoerende taken welke voor de toekomstige HVH het meest geschikt zijn.
  HUNSEL VERDIENT HEEMKUNDE